Zawód przedszkolanki jest zwykle ceniony nieco mniej niż profesja nauczyciela, zupełnie zresztą niesłusznie. Wpływ dorosłych w pierwszych latach życia dziecka ma przecież wpływ na całą jego resztę. Jeśli zatem chcemy zostać nauczycielem przedszkolnym i zastanawiamy się jak zostać przedszkolanką, bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. Przeanalizujmy, jakie są wymagania wobec kandydatów?

Podstawowe informacje o pracy przedszkolanki

Nauczyciel przedszkolny ma jedno podstawowe zadanie: przygotować maluchy do przyszłej nauki w szkole. Dzieje się to z pomocą różnego rodzaju ciekawych dla dziecka aktywności, takich jak opowiadanie bajek, nauka czytania i pisania, zajęcia plastyczne, ćwiczenia gimnastyczne i czynności samoobsługowe. Rodzice mogą śledzić postępy swoich dzieci dzięki informacjom zwrotnym od nauczycieli. Ci ostatni są też zobowiązani do przekazywania swoich obserwacji na temat rozwoju psychofizycznego dziecka. 

Najpopularniejszą formą zatrudnienia jest umowa o pracę. Od kandydatów na to stanowisko wymaga się, aby oprócz szeregu umiejętności i kwalifikacji odznaczali się też swoistym powołaniem do wykonywanie tego zawodu. Istnieją również pewne ograniczenia – nauczycielem przedszkolnym nie może zostać osoba niepełnosprawna z wadą słuchu i wymowy oraz taka, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

Jakie wykształcenie powinna posiadać przedszkolanka?

Aby wykonywać zawód przedszkolanki, konieczne jest posiadanie wyższego wykształcenia, najlepiej by był to kierunek pedagogiki wczesnoszkolnej. Jakich przedmiotów uczą się tam absolwenci? Są to między innymi:

 • BHP z elementami ergonomii,
 • metodologia badań pedagogicznych, 
 • historia wychowania,
 • biomedyczne podstawy rozwoju, 
 • pojęcia i systemy pedagogiczne, 
 • psychologia społeczna i psychologia wychowania, 
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • projektowanie procesu edukacji zintegrowanej,
 • psychologia rozwojowa z elementami logopedii,
 • wczesna edukacja środowiskowa,
 • wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Oprócz wiedzy teoretycznej przekazywanej na tych zajęciach każdy student ma też obowiązek odbycia praktyki w przedszkolu lub w placówce wychowawczej. Natomiast poziom wymaganego wykształcenia będzie zależny od placówki – w jednej wystarczy licencjat, a w innej konieczny będzie tytuł magistra. 

Cechy i kwalifikacje nauczyciela

Tak, jak już wspomniano wcześniej, same wiedza w zawodzie nauczyciela przedszkolnego nie wystarczy. Konieczne są również kompetencje miękkie, wśród których szczególnie należałoby wyróżnić:

 • umiejętność nawiązania więzi z dziećmi,
 • pozytywne nastawienie,
 • cierpliwość,
 • empatia, 
 • odpowiedzialność,
 • spostrzegawczość
 • wrażliwość,
 • kreatywność,
 • uprzejmość,
 • punktualność.

Co ważne, raz nabyte kwalifikacje nie będą wystarczające przez cały okres pracy przedszkolanki. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, tak samo tutaj nauczyciele podlegają pewnemu systemowi. Pracę zaczyna się na stanowisku stażysty i w tym okresie osoba zatrudniona zapoznaje się ze specyfiką swojej pracy. Następnie przygotowuje się stażystę do zdobycia tytułu nauczyciela kontraktowego. Kolejnym naturalnym i koniecznym stopniem awansu jest nauczyciel mianowany, a na końcu dyplomowany. 

Obowiązki nauczyciela wspomagającego – jak zostać przedszkolanką wspomagającą?

O ile obowiązki nauczyciela przedszkolnego są dość szeroko znane, o tyle z dokładną definicją i zakresem działań nauczyciela wspomagającego możemy już mieć pewien kłopot. Dlaczego? Ponieważ w naszych przepisach oświatowych nie znajdziemy pojęcia „nauczyciela wspomagającego”, jest to tylko nazwa zwyczajowa. Osoba na tym stanowisku musi jednak posiadać szeroką wiedzę w wybranej przez siebie dziedzinie i móc pochwalić się wykształceniem w kierunki pedagogiki specjalnej. 

Czym zatem zajmuje się nauczyciel wspomagający? Jest on przede wszystkim odpowiedzialny za współorganizowania kształcenia integracyjnego. Pełni on też nadzór nad procesem nauki dzieci z niepełnosprawnościami, zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie. Czy takie stanowisko będzie stworzone w danym przedszkolu, czy nie, o tym decyduje dyrekcja. Bierze ona pod uwagę wytyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej i sytuację swoich podopiecznych. 

Przeczytaj też: Zaległy urlop | Legendy – Utopiec w jeziorze | Wszystko o zawodzie niani

Jak kształtują się zarobki w zawodzie?

Zawód nauczyciela przedszkolnego wymaga sporo wysiłku, ale jednocześnie przynosi też sporo satysfakcji. Czy osoby, które zastanawiają się jak zostać przedszkolanką, mogą liczyć też na godziwe wynagrodzenie? Zobaczmy, co wynika z danych dostępnych na portalu wynagrodzenia.pl

Mediana na tym stanowisku wynosi 4030 złotych brutto (3078 złotych „na rękę”), 25 procent nauczycieli zarabia jednak więcej (średnio 4690 złotych brutto), a 25 procent mniej (3580 złotych brutto). Wysokość zarobków uzależniona jest oczywiście od stażu pracy, poziomu wykształcenia, wielkości firmy i województwa.

Jeśli chodzi o rozkład płci w zawodzie nauczyciela przedszkolnego nie będzie zaskoczeń – aż 99 procent stanowią kobiety. A jakie benefity są najczęściej oferowane pracownikom przedszkoli? Mogą oni liczyć na szkolenia i kursy zawodowe, ubezpieczenie na życie lub NNW oraz dofinansowanie posiłków. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Urlop do wykorzystania Previous post Do kiedy trzeba wykorzystać zaległy urlop?
gdzie szukać pracy Next post Gdzie szukać pracy? Praca w 2023 roku.