Przygotowaliśmy opis ofert kilku wybranych liceów ogólnokształcących z Chojnic, które warto wziąć pod uwagę przy wyborze przyszłej szkoły średniej. To o miejsca właśnie w tych szkołach bije się co roku najwięcej absolwentów szkół podstawowych.  W mieście funkcjonuje także kilka placówek, które zajmują się nauczaniem osób dorosłych. Które są najlepsze?

liceum chojnice

Top 3 najlepsze licea ogólnokształcące z Chojnic według rankingu Perspektyw

Ścieżka edukacji, którą wybieramy, ma wpływ na całe nasze przyszłe życie zawodowe, dlatego też już od najmłodszych lat warto dokonywać świadomych i opłacalnych wyborów. Bardzo ważna decyzja stoi przed każdym absolwentem szkoły podstawowej. Może on wybrać liceum ogólnokształcące, technikum albo zasadniczą szkołę zawodową. Ci, którzy myślą o studiach wyższych, powinni rozejrzeć się za dobrym liceum albo technikum. 

W najnowszym rankingu polskich liceów ogólnokształcących portalu Perspektywy znajdują się trzy szkoły z Chojnic: II LO im. gen. Władysława Andersa, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta i LO im. Filomatów Chojnickich. Ranking ocenia szkoły w trzech aspektach: sukcesów uczniów w olimpiadach oraz wyników matur zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych.

 II LO Chojnice – Srebrna szkoła 2022

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa mieści się przy ul. Świętopełka 1 i jest jedną z najpopularniejszych szkół w Chojnicach. Oferuje uczniom wybór klasy:

  • humanistycznej, nad którą patronat sprawuje Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • matematyczno-geograficznej, 
  • matematyczno-fizycznej, 
  • biologiczno-chemicznej.

II LO im. gen. Władysława Andersa w Chojnicach to tzw. srebrna szkoła 2022 wedle rankingu Perspektyw. Zajmuje 17. miejsce wśród najlepszych placówek w całym województwie pomorskim. Języki obce, które można rozwijać w tym liceum, to język angielski, niemiecki i hiszpański. 

Liceum Filomatów – Liceum dla olimpijczyków

Liceum Kształcące im. Filomatów Chojnickich to placówka należąca do Zespołu Szkół w Chojnicach mieszczącego się przy ul. Nowe Miasto 4-6. Ta szkoła również jest bardzo rozpoznawalna w mieście i corocznie próbuje się do niej dostać wielu uczniów z najlepszymi wynikami egzaminu ósmoklasisty. Liceum oferuje kształcenie w klasach z następującymi przedmiotami rozszerzonymi: 

  • język polski — historia — język angielski lub niemiecki,
  • biologia — chemia — język angielski lub niemiecki, 
  • matematyka — fizyka — język angielski lub niemiecki,
  • geografia — wiedza o społeczeństwie — język angielski lub niemiecki,
  • język polski — biologia — język angielski lub niemiecki.

Nad klasami humanistycznymi patronat obejmuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ciekawa wydaje się klasa interdyscyplinarna z rozszerzoną nauką języka polskiego i biologii. 

Liceum Ogólnokształcące im. Filomatów Chojnickich wyróżnia się przede wszystkim dużą liczbą uczniów osiągających sukcesy na szczeblach centralnych olimpiad naukowych, czego potwierdzeniem jest III miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP. Laureaci i finaliści olimpiad zyskują gwarantowane miejsca na wielu uczelniach w kraju niezależnie od uzyskanych później wyników matur.

lo chojnice

Katolickie LO TrauguttaLiceum ze szczególnymi wartościami

Bardzo dobre wyniki w nauce osiągają także uczniowie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Chojnicach. To szkoła, która zapewnia naukę w klasach liczących średnio dwa razy mniej uczniów, niż w liceach publicznych — około 18 uczniów zamiast 32. Rodzice i opiekunowie uiszczają jednak opłatę za każde dziecko w wysokości 150 zł miesięcznie przez cały rok kalendarzowy. 

Prawo do rekrutacji zyskują uczniowie, których średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej wyniosła minimum 4,0. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Chojnicach daje możliwość nauki łaciny i  filozofii oraz rozszerzonego języka angielskiego lub niemieckiego. Placówka kładzie nacisk na kształcenie z zakresu historii, umożliwia także swobodny wybór dodatkowych przedmiotów w ramach przygotowań do rozszerzonych egzaminów maturalnych. 

Chojnickie liceum ogólnokształcące dla dorosłych

W Chojnicach funkcjonują także licea dla osób dorosłych, które chcą uzupełnić swoje wykształcenie i przystąpić do egzaminów maturalnych. Jedną z możliwości jest liceum ogólnokształcące firmy PASCAL. Instytucja oferuje naukę w trybie zaocznym bez ponoszenia żadnych opłat. Zjazdy odbywają się co drugi weekend, a pełna edukacja trwa 4 lata. PASCAL prowadzi również szkoły policealne. Naukę w nich może rozpocząć każdy absolwent liceum ogólnokształcącego dla dorosłych — nawet osoba, która nie przystąpiła do egzaminu maturalnego. 

Podobną ofertę do firmy PASCAL przedstawia także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chojnicach (ul. Kościerska 11 a). Formę wieczorową i zaoczną nauki w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych umożliwia również m.in. Chojnicka Szkoła Realna mieszcząca się przy ul. Angowickiej 45.

Pełna lista chojnickich szkół, w tym również liceów ogólnokształcących, jest dostępna w wyszukiwarce Ministerstwa Edukacji i Nauki: Rejestr szkół i placówek oświatowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

atrakcje turystyczne w chojnicach Previous post Bory Tucholskie – atrakcje dla aktywnych i spragnionych spokoju
bitwa pod chojnicami Next post Bitwa pod Chojnicami — najważniejsze starcie wojny trzynastoletniej?